با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
انواع مرخصی دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ 12:11

مرخصی ها:

1-    مرخصی استحقاقی:

-        مرخصی استحقاق 26 روز در سال است که با احتساب 4 روز جمعه 30 روز می شود(ماده 64)

-        سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.(ماده  64 قانون کار)

-        برای کار کمتر از یکسال مرخصی به نسبت مدت کار محاسبه می شود(ماده 64)

-        در صورت عدم توافق کارگر و کارفرما در مورد زمان مرخصی کارگر نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست.(ماده 69)

-        کارگر تنها می تواند 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.(ماده 66)

-        در صورت تنظیم مرخصی کارگران (سه ماه آخر هر سال برای سال بعد با تایید شورای اسلامی کار)در روزهای سال امکان جابجایی مرخصی بین خود کارگران وجود دارد.(ماده 69)

-        در صورت بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، تعطیلی کارگاه یا فوت کارگر مطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به کارگر یا ورثه پرداخت می شود.(ماده 71)

-        در صورت استعفا و ترک کار مطالبات بابت مرخصی های باقیمانده به کارگر تعلق نمی گیرد.

-        کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد بر اساس میانگین کارمزد در روزهای کارکرد آخرین ماه را دارند.(ماده 34)

2-    مرخصی حج واجب:

-        هرکارگر حق دارد برای فریضه حج در تمام مدت کار برای یک نوبت از یکماه مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.(67)

 

3-    مرخصی ساعتی:

-        مرخصی ساعتی همان مرخصی استحقاقی است که روزانه اخذ شده و جمع آن از مرخصی سالانه کسر می شود.

4-    مرخصی بدون حقوق:

-        مرخصی بدون حقوق حداکثر 2 سال است.

-        در طول مرخصی بدون حقوق قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از مرخصی کارگر به کار سابق خود بازمی گردد.

-        از مرخصی های بدون حقوق مرخصی تحصیلی است که به مدت دوسال دیگر قابل تمدید است و همچنین مرخصی حج واجب نیز از زمره مرخصی های بدون حقوق است.

-        در موارد فوق باید درخواست به کارفرما ارائه و مورد موافقت قرار گیرد.

5-    مرخصی حوادث و اتفاقات زندگی:

-        کلیه کارگران در صورت ازدواج دائم ، فوت همسر،پدرو مادر و فرزندان 3 روز مرخصی با استفاده ازحقوق برخوردارند.(ماده 73)

6-    مرخصی استعلاجی:

-        مرخصی استعلاجی مرخصی بون حقوق است ولی باتایید سازمان تامین اجتماعی هم از غرامت دستمزد بهره مند می گردد و هم مرخصی مزبور جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگر محسوب می شود. (ماده74 قانون کار و  59 قانون تامین اجتماعی)

7-    مرخصی بارداری:

-مرخصی زایمان برای وضع حمل های یک قلو 6 ماه و برای وضع حمل های دو قلو و بیشتر یکسال می باشد.

-  پس از مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود بازمی گردد(تبصره1 ماده 76)

- مرخصی زایمان جزو سوابق زن کارگر محسوب و در این مدت از طرف سازمان مذکور غرامت ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می شود.(67 قانون تامین اجتماعی)

نوشته شده توسط محمد حسین قشقایی  | لینک ثابت |